Meester Geoffrey.nl - Onderwijsschatkist op het internet
De dochter van de strandjutter

Zand en schelpen Dit thema heb ik expres niet volledig uitgewerkt, hoewel ik natuurlijk wel complete lesschema's en lessen heb die ik in mijn stage heb uitgevoerd. Je kunt hier zoveel kanten mee op, dat je zelf maar moet nadenken wat het beste in jouw klas te doen is.

In dit verhaal gaat het over Elske, een meisje dat heel erg gepest wordt. Haar vader is namelijk strandjutter, en ze zijn best wel arm. Uiteindelijk wordt het zo erg, dat ze in een bootje wegvlucht en op een onbewoond eiland terechtkomt. Daar zit ze dan, helemaal alleen. Alleen de dieren zijn er om met haar te spelen. Ze mist haar vader heel erg, maar ze durft ook niet zo goed terug. Want dan gaan haar klasgenoten weer zo pesten! Ten einde raad besluit ze maar een brief te schrijven in een fles... een noodkreet voor wie het leest. En toevallig heb jij (de leerkracht) die brief aan het strand gevonden.

In mijn groep 5 had ik maar drie lessen om dit ontwerp te doen. We begonnen met een kringgesprek over pesten. Hoe zou je je voelen als je gepest wordt? Wat zouden de klasgenoten zeggen? Waar kun je allemaal mee gepest worden? Vervolgens kwam het gesprek op: hoe zouden we iets voor Elske kunnen doen? Uiteindelijk kwamen we op het idee om de klas van Elske eens goed te vertellen hoe je op een leuke manier met elkaar om moet gaan. Dat gingen we doen met een videoboodschap. Uiteraard een beetje in de strandsfeer, want daar hield Elske van. We maakten een strandhoek met tekeningen, schelpen, een zelfgemaakt eiland, bootjes en nog veel meer. Een paar kinderen maakten ook een reusachtige zon. Maar we schreven ook een brief terug aan Elske, waarin we vroegen om meer informatie. En die kwam er natuurlijk. Elske vertelde uitvoerig hoe de kinderen in haar klas waren. Zo hadden we dus een voorbeeld van hoe het niet moest. Vervolgens gingen we concreet bedenken wat we allemaal in die video zouden doen. We moesten laten zien hoe het wél moest. We besloten om toneelstukjes te bedenken, en een paar kinderen gingen een grote poster maken met allerlei tips om goed met elkaar om te gaan. Zoals: ga elkaar niet slaan of schoppen, niet pesten, wees aardig, geen spullen kapot maken, etc. Met het oefenen waren we de hele les bezig. In de derde les vervolgens gingen we de film echt maken. Ik had mijn camera meegenomen en één voor één mochten de groepjes hun werk of toneelstukje presenteren. Thuis heb ik alles aan elkaar geplakt, en toen was de film klaar.

Wat kinderen hiervan leren is hoe je met elkaar om moet gaan en hoe het voelt om gepest te worden, door zich in te leven in de situatie van Elske. Het is een prachtig project om de sociale vaardigheden te stimuleren. Hieronder de eerste opzet, de rest kun je zelf bedenken. Succes!

Materialen:
  • Opzet verhalend ontwerp
  • Rest van de materialen staat in de opzet


  • Copyright ©2003-2024