Meester Geoffrey.nl - Onderwijsschatkist op het internet

Een goede sollicitatiebrief

Eerste versie: 3 oktober 2004
Tweede, herziene versie: 19 oktober 2008

Gefeliciteerd! Je bent klaar om je LIO-stage te gaan lopen, of een eigen klas te runnen. Maar voordat je mag beginnen, moet je eerst nog even solliciteren bij een school. En als je als student of beginnende leerkracht weinig sollicitatie-ervaring hebt, kan dat een groot struikelblok zijn. Wat moet je nou over jezelf vertellen? Hoe kun je de school er van overtuigen om jou, als jong broekie met weinig ervaring, toch aan te nemen?

Het geheim is om heel goed te weten wat je wilt en dit ook zo goed mogelijk te omschrijven. Een sollicitatiebrief moet er sowieso verzorgd uitzien, beleefd overkomen en een professionele uitstraling hebben. Maar in het onderwijs is het ook belangrijk dat je een goed beeld van jezelf hebt en dat je jouw visie op goed onderwijs goed kunt omschrijven.

In dit artikel zal ik tips geven om je brief zo professioneel mogelijk over te laten komen. Ik zal eerst de opbouw en de verschillende onderdelen van de brief toelichten. Daarna ga ik in op enkele "manipulatietechnieken" waarmee je de lezer voor je kunt winnen, een paar do's en don'ts met betrekking tot stijl en nog meer zaken waarmee je zo professioneel mogelijk over kunt komen. Ook vertel ik wat meer over wat je nou wel en niet over jezelf moet vertellen en tot slot leg ik uit hoe je zelfs met je C.V. indruk kunt maken.


Opbouw van je brief
Globaal kun je een sollicitatiebrief indelen in vier delen. Deze delen zijn alle vier even belangrijk, en als één van die delen niet goed is, valt de rest van de brief ook om.
 1. Inleiding / Reden tot schrijven
 2. Jouw kwaliteiten
 3. Je reden om op die school te willen werken
 4. Afsluiting
Ik zal deze delen op de volgende pagina's nader toelichten, maar onderstaande voorbeeldbrief geeft alvast een goede indruk.Basisschool Kindervreugd
t.a.v. de directie / meneer Jansen / mevrouw De Vries etc.
Schoolstraat 1
9999 XX Ons Dorp

Mijn Woonplaats, 16 juni 2024.

Betreft: (open) sollicitatie voor....


Geachte heer, mevrouw, (of Geachte heer Jansen,)

Inleiding
In deze alinea schrijf je waarom je schrijft, waar je de vacature gezien hebt, en nog meer inleidende praat.

Jouw kwaliteiten
In dit deel vertel je dus waarom die school jou moet aannemen, en niet die vijftig andere mensen die wellicht ook wel solliciteren. Sluit eventueel aan bij punten die in de vacature genoemd worden (bijvoorbeeld flexibiliteit, creativiteit, goed om kunnen gaan met andere culturen, etc.) Meer over dit onderdeel verderop.

Je reden om op die school te willen werken
Erg belangrijk. Laat de school weten dat je niet zomaar op goed geluk reageert, maar dat je je echt verdiept hebt in de achtergrond en visie van die school. Geef dus aan waarom jij daar wilt werken en wat jij zo goed vindt aan die school.

Afsluiting
Je hoopt dat je brief aanleiding is tot een nader gesprek, of je hoopt dat de school aan jou wil denken als ze een vacature open hebben staan. De afsluiting is vaak het moeilijkst: je moet vervolgmogelijkheden scheppen, zonder al te eisend over te komen. Hoe je zo'n afsluiting zo tactisch mogelijk formuleert zal ik verderop nog wel vertellen.

Met vriendelijke groet,

[Handtekening]

Jouw naam (voornaam + achternaam, géén voorletters!)
Adres
Postcode en woonplaats


Alinea 1: inleiding / reden tot schrijven
Scholen krijgen dagelijks veel post. Reclame, rekeningen, informatiefolders, brieven van het Ministerie en sollicitaties. Je moet in de eerste alinea dus de aandacht trekken van de lezer en vooral ook aangeven naar aanleiding waarvan jij een brief stuurt. Als je reageert op een vacature is dat niet zo moeilijk, maar bij een open sollicitatie moet je wat creatiever zijn. Je eerste alinea is ook het moment waarop je de lezer uitnodigt om jouw brief nét even wat aandachtiger te lezen dan al die andere brieven.

Reageren op een vacature
Als je reageert op een vacature, is de openingszin vrij standaard. Je vertelt daarin dat je de vacature hebt gelezen en graag hierop wilt reageren. Maar ook hierin kun je verschillende nuances aanbrengen. De volgende zinnen zijn oplopend van 'koeltjes' tot 'enthousiast':
 1. "Hierbij wil ik reageren op uw vacature in de Volkskrant van 10 oktober."
 2. "Met veel interesse heb ik uw vacature in de Volkskrant van 10 oktober gelezen."
 3. "In de Volkskrant van 10 oktober werd mijn aandacht direct getrokken door uw interessante vacature."
Je ziet dat de eerste zin een feitelijke mededeling is die weinig toevoegt. Zin 2 en 3 zijn al wat enthousiaster: je laat daarmee niet alleen zien dat je de vacature hebt gelezen, maar ook dat je oprecht geïnteresseerd bent in de school.

In de tweede zin leid je meestal jezelf in en vertel je dat jij een goede kandidaat zou zijn voor de positie, óf dat de school goed bij jou zou passen. Bijvoorbeeld:

 1. "Ik wil u in deze brief graag uitleggen waarom ik een goede kandidaat zou zijn voor deze functie."
 2. "Omdat ik uw school ken als een inspirerende werkplek die goed bij mij zou passen, wil ik graag naar deze functie solliciteren."
 3. "Na het lezen van uw schoolgids en de informatie op uw website, ben ik er meer en meer van overtuigd dat uw school perfect aansluit bij mijn overtuigingen als leerkracht. Ik wil daarom graag naar deze functie solliciteren."
Open sollicitatie
Een open sollicitatie begint meestal op een wat andere manier. Ook hierbij is er altijd een aanleiding: je bent wellicht net afgestudeerd, je zoekt een LIO-plek, je hebt een paar jaar ingevallen en wilt nu een vaste baan... het maakt niet uit. Als je het maar duidelijk omschrijft op een positieve manier. Bijvoorbeeld:
 1. "Na vier jaar met veel plezier gestudeerd te hebben aan de PABO, ben ik deze maand afgestudeerd als leerkracht basisonderwijs."
 2. "In het eerste kwartaal van 2025 begint mijn LIO-stage, waarin ik alle kennis en ervaring die ik in de afgelopen jaren heb opgedaan eindelijk in de praktijk ga brengen."
 3. "Na twee jaar met veel plezier ingevallen te hebben op diverse scholen in de regio, ben ik nu op zoek naar een eigen klas om les aan te geven."
In de tweede zin is het, juist bij een open sollicitatie, belangrijk om de school zelf in het zonnetje te zetten. Laat zien dat je heel graag op die school zou willen werken. Dat kan bijvoorbeeld zo:
 1. "Ik ben nu op zoek naar een uitdagende en inspirerende school om mijn carrière als leerkracht te beginnen."
 2. "Bij een bezoek aan uw website raakte ik direct enthousiast over uw visie op onderwijs en de manier waarop deze in de praktijk uitgewerkt wordt."
 3. "Ik heb al op diverse scholen binnen uw stichting stage gelopen en ik heb het enthousiasme en de professionaliteit als zeer positief ervaren. Als deze scholen representatief zijn voor alle scholen in uw stichting, is het een logische keuze om mijn eerste sollicitatie aan u te richten."
Er zijn natuurlijk een heleboel mogelijkheden voor een goede inleiding en je moet absoluut niet de genoemde voorbeeldzinnen letterlijk kopiëren. Mijn punt is: gebruik hooguit twee of drie zinnen die de lezer verleiden om dóór te lezen. Een goed begin is immers het halve werk.
Alinea 2: jouw kwaliteiten
In deze alinea mag je lekker opscheppen over hoe goed jij wel niet bent als leerkracht. Maar dat is lastiger dan het lijkt en het vereist veel zelfkennis. Hou in je achterhoofd dat de school heel graag wil weten wat jij voor de leerlingen en je toekomstige collega's kunt betekenen en wat jij kunt bijdragen aan de school! Zorg dus, voor je überhaupt aan deze alinea begint, dat jij goed weet hoe jij graag les wilt geven en wat jouw sterke punten zijn. Ben je een fan van Ontwikkelingsgericht Onderwijs of vind je klassikaal ook wel goed? Heb je affiniteit met bijzondere onderwijsvormen of hou je het traditioneel? En wat zijn nu écht jouw specialiteiten als leerkracht?

Als je het nog moeilijk vindt om jouw kwaliteiten te benoemen, lees dan eens mijn artikel over reflecteren op je onderwijs. Daarin vind je ook een vragenlijst waarmee je jouw sterke en zwakke punten beter in kaart kunt brengen.

Concreet = goed!
Ik heb in de afgelopen jaren heel wat sollicitatiebrieven ontvangen met het verzoek om wat tips op maat te geven. En heel vaak kom ik hetzelfde probleem tegen: de tweede alinea is niet concreet genoeg. In 9 van de 10 brieven werd wel gestrooid met begrippen als adaptief onderwijs, onderzoekend leren en nog meer mooie modewoorden. Ik vind zulke kreten niet sterk, omdat iedereen een andere invulling aan dergelijke begrippen geeft. Ook lees ik vaak termen als "ik kan goed met kinderen overweg" of "ik geef op een didactisch verantwoorde manier les". Tja... dat mag ik wel hopen als je voor de klas wilt staan. Dergelijke vage, algemene uitspraken werken niet in je voordeel.

Veel beter is om jezelf echt in te beelden hoe jij voor de klas staat en dat op papier te zetten. Maak je graag zelf lesmateriaal? Vermeld dat dan! Werk je vaak met de instructietafel of met het principe van uitgestelde aandacht (de vraagtekenkaartjes)? Zet het neer! Wil jij graag dat leerlingen zich thuis voelen in de klas en dat er een goede sfeer hangt? Prima, vertel dan maar hoe jij dat denkt te gaan doen. Want alleen als je heel concreet de belangrijkste elementen van jouw onderwijs kunt benoemen, kun je de sollicitatiecommissie overtuigen van het feit dat je echt weet waar je het over hebt.

Specialiteiten
Elke leerkracht heeft specialiteiten, al was het alleen maar omdat je op de PABO een specialisatie- en differentiatieroute moet volgen. Dat betekent automatisch dat jij op die gebieden een voorsprong hebt op je toekomstige collega's. Misschien heb jij in je afstudeerfase onderzocht hoe de overgang van de kleuterklas naar groep 3 zo soepel mogelijk kan verlopen. Of misschien ben je wel een deskundige op het gebied van rekenleerlijnen. Zorg dat je dat soort dingen in je brief vermeldt! Ook relevante specialiteiten die je niet op de PABO hebt opgedaan kunnen meetellen. In mijn geval was mijn passie voor computers en het internet doorslaggevend in de sollicitatie waar ik uiteindelijk op aangenomen ben. Maar denk ook aan het geven van bijles: hiermee doe je veel ervaring op het gebied van zorgverbreding op.

Stel je eigen sollicitatiegesprek samen!
Als jouw brief uiteindelijk aanleiding is tot een sollicitatiegesprek, zal dat gesprek vooral gaan over de punten die je in je tweede alinea noemt. Daarom moet je ook zo concreet zijn: om te voorkomen dat je om de oren geslagen wordt met abstracte termen waar je op dat moment geen invulling aan kunt geven. Als je in deze alinea vermeldt dat je veel aandacht geeft aan zorgverbreding, dan weet je al van tevoren dat je dat punt voor het gesprek goed voor moet bereiden. Als je zelfstandig werken een belangrijk punt vindt, dan ga je absoluut de vraag krijgen hoe jij dat vorm gaat geven in je lessen. Kortom: als je wilt weten wat je kunt verwachten op je sollicitatiegesprek, lees dan je tweede alinea nog eens goed door!
Alinea 3: waarom wil je op die school werken?
Als je op zoek bent naar een school om te werken, zul je waarschijnlijk niet zo heel kieskeurig zijn. Ondanks de aanhoudende berichten over het lerarentekort, liggen in de meeste regio's van Nederland de banen niet voor het oprapen. Je bent dan ook waarschijnlijk allang blij als je ergens aan de slag kunt. Toch moet je in je sollicitatiebrief juist wel kieskeurig zijn.

In de afgelopen jaren heb ik in het bedrijf waar ik werk al heel wat open sollicitaties voorbij zien komen. En zodra er in zo'n brief helemaal niets terug te vinden is waaruit blijkt dat de sollicitant zich heeft verdiept in ons bedrijf, gaat de brief of e-mail de prullenbak in. Als je ergens wilt werken, laat dan in ieder geval zien dat je een beetje weet waar de school voor staat en dat jij je daarin kunt vinden. Hiervoor heb je informatie nodig. Gelukkig hebben veel scholen een website waar je terecht kunt. Of nog sterker: bel de school even op en vertel dat je graag wat informatie zou hebben over de school i.v.m. een sollicitatie. Dat voelt misschien wat ongebruikelijk, maar scholen waarderen de moeite die je neemt vaak enorm!

Bruikbare informatie
Wat is nu de informatie waar je in alinea 3 bij aan kunt sluiten? Denk hierbij aan:
 • Pedagogische en didactische visie. Vooral bij scholen die een heel eigen kijk op onderwijs hebben.
 • Schoolklimaat. Neem notie van de maatregelen die de school neemt om leerlingen zich thuis te laten voelen en vertel wat je hiervan vindt.
 • Buitenschoolse activiteiten. Als een school veel doet aan extra activiteiten, is het sterk om te vermelden dat jij graag je steentje hieraan bijdraagt.
 • Levensbeschouwelijke identiteit. Vooral bij christelijke scholen moet je vermelden wat jouw affiniteit hiermee is. Laat in ieder geval weten dat je van harte bereid bent om die normen en waarden te gebruiken in jouw onderwijs.
Inhoudelijk, niet materieel
Als je dus in alinea 3 jouw enthousiasme voor de school beschrijft, hou dan je argumenten inhoudelijk. Natuurlijk zou je ook kunnen vermelden dat de school zo lekker dicht bij jou in buurt is, waardoor jij dus tot kwart voor acht op je bed kunt blijven liggen. Of dat je van horen zeggen hebt dat de school vaak teamuitjes of etentjes organiseert. Het probleem is alleen dat dit soort argumenten niet zo sterk zijn. Jouw primaire reden om op een school te willen werken moet voortkomen uit de visie en het onderwijs op die school en het feit dat dit prima matcht met jouw visie als leerkracht. De rest is maar bijzaak en niet het vermelden waard.
Alinea 4: de afsluiting
Eindelijk, nadat je je door drie alinea's hebt geploeterd, komt dan de verlossende laatste zin in zicht. Je hebt met veel moeite gezweet op zinsconstructies en concrete beschrijvingen van jouw visie op onderwijs. Nu hoef je alleen nog maar de brief op een goede manier af te sluiten.

En dan kom je er ineens achter dat dit juist het moeilijkste is!

Doortastend maar niet dwingend
Eigenlijk heeft de laatste zin maar één doel en dat is een vervolg creëren voor je sollicitatie. Je wilt uitgenodigd worden voor een gesprek, of bij een open sollicitatie: dat de school in ieder geval aan je denkt als ze een plek voor je vrij hebben. Dit moet je ook zo benoemen in je afsluiting en hierbij moet je doortastend te werk gaan. Maar het moet niet dwingend zijn.

Voorbeelden van 'dwingende afsluitingen' zie je hieronder:
 • "Ik zie uw reactie graag zo snel mogelijk tegemoet."
 • "Verdere informatie geef ik u graag in een sollicitatiegesprek."
 • "Ik hoor graag van u of ik op gesprek mag komen."
 • "Ik hoop dat u mijn brief de juiste aandacht geeft."
Enzovoorts. Allemaal goed bedoeld, maar feitelijk ben je nog helemaal niet in de positie om een sollicitatiegesprek te wensen, laat staan om een spoedige reactie te eisen. De meeste scholen zullen je sowieso op korte termijn laten weten hoe het zit, maar je moet het niet als eis gaan stellen.

Hoop doet leven!
Het juiste werkwoord in de afsluiting is 'hopen'. Je hoopt dat je brief aanleiding is tot een gesprek. Je hoopt dat de school aan je wilt denken als ze LIO-plaatsen beschikbaar hebben. Je hoopt dat je in een persoonlijk gesprek meer over jezelf mag vertellen. Een goede afsluiting begint dan ook meestal met de woorden "Ik hoop dat..." en dan de actie die de school moet doen. Bijvoorbeeld:

 • "Ik hoop dat mijn brief voor u aanleiding is tot een gesprek, waarin ik meer over mezelf en mijn visie op onderwijs kan vertellen."
 • "Ik hoop dat u mijn sollicitatie in overweging wilt nemen als u een vacature op uw school beschikbaar heeft."
 • "Ik hoop dat mijn brief u geïnspireerd heeft om mijn sollicitatie een vervolg te geven."
 • "Ik hoop dat u het mij wilt laten weten als u een LIO-plek beschikbaar heeft, zodat ik deze sollicitatie wellicht in een gesprek kan toelichten."

Manipulatietechnieken
Er zijn een aantal foefjes die je in je brief kunt gebruiken om de lezer voor je te winnen. Immers: als je net afgestudeerd bent, ben je in het nadeel vanwege je leeftijd en/of geringe ervaring. Dit kun je opheffen, en zelfs in je voordeel gebruiken, met de onderstaande tips.
 1. Elk nadeel heeft zijn voordeel
  Het vooroordeel over jonge leerkrachten is dat ze nog helemaal geen ervaring hebben, en nergens wat van afweten. Natuurlijk is dit niet waar. Je hebt immers al een paar jaar stage gelopen, en bent op de hoogte van de nieuwste theorieën. Maar het is wel een feit dat je minder ervaring hebt dan oudere collega's. Je kunt dit toch in je voordeel gebruiken, door te zeggen dat je "steeds weer op zoek bent naar nieuwe leerpunten om je onderwijs te verrijken", "openstaat voor nieuwe ideeën", "zeer gemotiveerd bent om alles uit de kinderen te halen wat erin zit" en "graag jouw bijdrage wilt leveren aan vernieuwing van het onderwijs". Voila! Het beeld van jong, onzeker broekie is meteen vervangen door het beeld van een jonge, enthousiaste professional die een frisse wind door de school zal laten waaien.

 2. Onopvallend vlijen helpt
  Ja, ook ik heb een gruwelijke hekel aan slijmen, en dat geldt ook voor scholen. Je komt ook zeker niet ver als je zegt: "Ik vind uw school echt helemaal geweldig!" En toch loont het de moeite om jouw waardering voor de school uit te spreken, maar dan wel onopvallend. Je kunt bijvoorbeeld in je inleiding de volgende zin gebruiken:
  "Omdat ik over een maand verwacht af te studeren en daarom nu al op zoek ben naar een uitdagende en inspirerende school, wil ik graag solliciteren naar deze vacature."
  Op zich geen al te opvallende mededeling, maar onbewust gaat de lezer toch denken: "hij is op zoek naar een uitdagende en inspirerende school, en schrijft naar ons. Dan vindt hij ons dus een uitdagende en inspirerende school." Met zulke trucjes kun je de lezer gunstig stemmen, en dat werkt altijd in je voordeel. Iedereen houdt toch van complimentjes?

 3. Betrek je interesses op het onderwijs
  Het is goed om bij je eigen kwaliteiten in alinea 2 ook te vermelden hoe jij die toepast in de klas. Als je erg geïnteresseerd bent in computers, dan kun je zeggen dat je altijd op zoek bent om manieren om computers meer te betrekken bij je onderwijs. Of als je van nature erg nieuwsgierig bent, vermeld dan dat je een nieuwsgierige houding bij kinderen ook probeert te stimuleren. Of je het daadwerkelijk doet is een tweede, maar goede voornemens werken altijd in je voordeel.

 4. Perfecte match
  Ook al ken je de school nog niet zo goed: laat weten dat je een perfecte match bent voor die school. Dat doe je door erachter te komen wat de visie van die school is en hoe ze denken over bepaalde zaken. Zoek de aspecten uit die jou het meest aanspreken, en vertel daarover. Voorbeeld: ik vind het heel belangrijk dat kinderen zich op school veilig kunnen voelen. Als een school dit in hun schoolwerkplan heeft staan, dan vermeld ik natuurlijk dat ik het daar volledig mee eens ben.
Dit zijn dus wat tips om in gedachten te houden als je jouw brief schrijft. Op de volgende pagina lees je wat de do's en don'ts van sollicitatiebrieven zijn.


Do's en don'ts

Oftewel: wat moet je wel en niet doen als je een sollicitatiebrief schrijft? Hier een klein lijstje. Het is misschien niet compleet, maar dit zijn wel heel belangrijke punten, waar veel mensen zich niet eens van bewust zijn.

Do's:
 • Let op je spelling! Voor sommige sollicitatiecommissies is een zin als "Ik vindt het goed als het op die manier gebeurd" al genoeg reden om je brief in de prullenbak te gooien. "Hun hebben dat ook gezegd" is ook volkomen fout. Vertrouw niet alleen op de spellingscontrole!
 • Laat jezelf zien. Hoewel je in een sollicitatiebrief de regels voor een zakelijke brief hanteert, is de brief zelf een persoonlijke brief. Gebruik dan ook een schrijfwijze die bij je past. Als je van nature gewoon klare taal hanteert, gebruik dan niet ineens allerlei moeilijke woorden in je brief. Als je houdt van plezier en enthousiasme, laat dit dan ook doorschemeren in je brief.
 • Een beetje overdrijven. Als je wel eens een computer aangeraakt hebt, zeg dan dat je "bedreven bent in het gebruik van de computer". Scholen verwachten sowieso dat sollicitanten zich in brieven tot op zekere hoogte beter voordoen dan ze zijn. Maar blijf wel jezelf: ga geen dingen noemen die mooi klinken, maar waar je in feite geen verstand van hebt.
 • Laat je brief nalezen. Soms ben je zo tevreden over wat je uit je computer hebt geprint, dat je blind bent voor de fouten in je brief. Laat je brief dus altijd nalezen door vrienden, ouders, etc. Laat hen kritisch commentaar leveren!
 • Hou het formeel! Zelfs als je de school en de leerkrachten al goed kent, hou je je brief nog formeel. Begin altijd met "geachte..." en hou je aan de regels die gelden voor het schrijven van brieven. Gebruik geen spreektaal! Dit lijkt tegenstrijdig met "laat jezelf zien", maar je kunt ook formeel zijn zonder je enthousiasme te verbergen.
 • Goed nadenken over waarom je op een school wilt werken. Kennelijk wil jij graag op die school werken. Maar waarom? Gebruik in je antwoord ALTIJD enkele uitgangspunten van die school waar jij het mee eens bent. Kom niet alleen aan met "Ik wil zo graag op uw school werken omdat de school zo dicht bij me in de buurt ligt." Dat kun je wel zeggen, maar niet voordat je eerst één of twee betere redenen hebt gegeven.
Don'ts:
 • Jezelf voorstellen. Je hoeft absoluut niet in je brief te zeggen hoe je heet en hoe oud je bent. Dat hoort thuis in je C.V. Ook je vooropleiding, werkervaring etc. hoort niet echt in je brief thuis, tenzij het echt bij heeft gedragen aan je ontwikkeling als pedagoog of didacticus.
 • Bescheiden zijn. Zoals ik al zei: scholen verwachten sowieso een beetje overdrijving in brieven. Ga jezelf dus niet omlaag halen en laat je van je beste kant zien. Als je zegt: "Ik heb nog niet zoveel werkervaring, maar die hoop ik bij jullie wel op te doen," dan is een school ook eerder geneigd om een leerkracht te kiezen die wat zekerder van zijn zaak is.
 • Snel tevreden zijn. Nogmaals: je hebt maar één kans om een eerste indruk te maken. Stuur je brief dus pas de deur uit als jij helemaal tevreden bent, en als je hem ook aan andere mensen hebt laten lezen.
 • Niet weten waar je over praat. Als jij zegt dat je in je onderwijs een ontwikkelingsgerichte visie wilt nastreven, is de eerste vraag op je sollicitatiegesprek: hoe wil je dat dan gaan doen? En als je dan met je mond vol tanden staat, val je lelijk door de mand. Ga niet strooien met abstracte moeilijke woorden, als je niet weet wat dat in de praktijk nou inhoudt voor jouw manier van lesgeven.
 • Wensen of eisen gaan stellen. Doortastendheid is mooi, maar je kunt ook te ver gaan. Je bent nog helemaal niet in een positie om eisen te stellen. Bij een open sollicitatie hoort dus niet: "Als jullie me aannemen, wil ik wel groep 6 krijgen." En ook niet: "Ik wil wel graag een betaalde LIO-plaats, s.v.p." Dat soort dingen hoor je in je sollicitatiegesprek te bespreken.
 • Voorbeeldzinnen of -brieven kopiëren. Alle voorbeeldbrieven en -zinnen die ik in dit artikel geschreven heb, zijn bedoeld om je ideeën te geven. Neem ze niet letterlijk over. Voor mij werken ze goed, omdat ze passen bij mijn schrijfstijl. Jij zult echter je eigen stijl moeten hanteren. Een directeur van een school vertelde me eens: "ik kreeg een sollicitatie en ik had meteen het gevoel dat het geen origineel werk was. Dus ik heb even gegoogled en jawel: het was bijna letterlijk een kopie van jouw brief!". Een hele eer, maar natuurlijk niet de bedoeling van dit artikel.

Je C.V.

Een C.V. (curriculum vitae, zoals je in een sollicitatiebrief moet schrijven) is een handig middel om in één oogopslag te laten zien wie jij bent. Het programma Microsoft Word heeft verschillende sjablonen voor een C.V., en die gebruik ik altijd. Het ziet er dan allemaal net iets professioneler en beter uit. Om zo'n sjabloon te openen, kies je uit het menu Bestand de optie Nieuw, en dan zoek je in de tabbladen naar C.V.

Wat moet je allemaal in zo'n C.V. zetten? Hiervoor geldt eigenlijk hetzelfde als voor de brief: alleen relevante informatie! Hieronder valt in ieder geval:
 • Volledige persoonlijke gegevens (naam, adres, telefoon, e-mail, geboortedatum, nationaliteit, etc.)
 • Werkervaring. Stage-ervaring mag je meetellen.
 • Opleiding
 • Relevante interesses, zoals muziek, ICT, creatief schrijven, etc. Alles wat je dus ook op school kunt gebruiken.
Het is ook een goed idee om bepaalde nevenactiviteiten te vermelden. Als je in het verenigingsleven actief bent of bent geweest, heb je bijvoorbeeld belangrijke competenties op het gebied van communicatie en organisatie opgedaan. Ook het geven van lessen buiten school om (gitaarles, bijles etc.) kan relevante informatie zijn.
Succes met je sollicitatie!
Ik hoop dat ik nu genoeg tips gegeven heb om een goede sollicitatiebrief te schrijven. Nogmaals: je hebt maar één kans om een eerste indruk te maken, dus zorg dat je er iets van maakt.

Voorbeeldbrieven
Hieronder kun je nog een aantal voorbeeldbrieven en een C.V. van mij bekijken in PDF-formaat. Nogmaals: deze brieven zijn bedoeld ter inspiratie, niet om te kopiëren! Als jouw brief simpelweg niet bij je past, komt dat altijd uit en werkt dat altijd tegen je. Veel succes!
Ik hoop dat je iets met deze tips kunt en ik wens je heel veel succes toe met je sollicitaties!

Copyright ©2003-2024